Öronvivel: Den tysta skadegöraren i trädgården

16 februari 2024
Renate Degerth

editorial

Öronvivel, även känt som europeiskt öronvivel eller Forficula auricularia, är en liten insekt som kan ge stor påverkan i trädgården. De är mestadels nattaktiva och kan både vara till gagn och skada för den odlare som stöter på dem. Dessa små kräldjur har en diet som både inkluderar skadliga insekter som bladlöss och växtdelar, vilket kan ställa till med problem för trädgårdsägare. Att förstå öronvivelets livscykel, beteende och kontrollmetoder är nyckeln till att hantera dem på ett effektivt sätt.

Livscykel och beteende

Vad är öronvivel?

Öronvivlar är insekter som tillhör ordningen Dermaptera och kännetecknas av sina långa, tångliknande bakre cerci eller ”klor”. De är relativt små, vanligtvis mellan 12 till 24 mm långa, och har en mörkbrun till svart färg. Öronvivlar är omnivorer och äter både växtdelar och andra små insekter.

Fortplantning och utveckling

Öronvivelns livscykel inleds när honan lägger sina ägg i marken på hösten. Äggen övervintrar och kläcks på våren. De nymfer som kläcks genomgår flera hudömsningar innan de blir fullvuxna insekter. Under hela sin livscykel föredrar öronvivlar fuktiga och skyddade utrymmen, vilket gör trädgårdar med mycket organiskt material och stenar till ideala boplatser.

Skadeverkningar och fördelar

Skadegörare i trädgården

Även om öronvivlar kan bidra till att hålla bort skadeinsekter som bladlöss, kan de i stora antal skapa problem genom att konsumera blommor, frukt och grönsaker. Typiska tecken på öronvivelskador innefattar hål och skadade kanter på blad och blommor. De är särskilt fästa vid mjuka, unga växtvävnader och kan snabbt orsaka omfattande skador om de inte kontrolleras.

Naturliga predatorer och biologisk kontroll

Det finns flera naturliga predatorer, såsom fåglar, som hjälper till att hålla öronvivelns population i schack. Utöver detta kan biologiska kontrollmetoder vara ett effektivt sätt att bekämpa öronvivel utan att använda giftiga kemikalier. Detta kan till exempel vara introduktion av naturliga fiender som nematoder som parasiterar på öronvivlar.

vägmarkeringar

Förebyggande och kontrollmetoder

Kulturella och mekaniska kontroller

För att minska öronvivelns närvaro är det viktigt att hålla trädgården fri från löv, bråte och annat organiskt material där de kan gömma sig. Att placera fällor, som rullar av vått tidningspapper eller ihåliga stänglar där öronvivlarna kan krypa in och övervintra, är också en effektiv metod. Dessa fällor bör kontrolleras regelbundet, och de fångade öronvivlarna kan samlas upp och avlägsnas.

Kemiska kontroller

Användning av kemiska kontroller bör ses som en sista utväg på grund av de potentiellt negativa konsekvenserna för miljön och icke-målorganismerna. Om man ändå väljer att använda kemiska insekticider, är det viktigt att följa anvisningarna noga och endast behandla de drabbade områdena.

Att rekommendera 

Öronvivel är insekter som kan spela en både positiv och negativ roll i din trädgård. Även om de hjälper till att kontrollera populationen av andra skadegörare, kan de i stor mängd själva bli en plåga för dina växter. Genom att använda kulturella, mekaniska och biologiska kontrollmetoder kan öronvivelspopulationen hållas i schack på ett miljövänligt sätt. För de som söker ytterligare hjälp och alternativ för säker och effektiv biologisk kontroll, rekommenderas besöket på [Bionema](https://www.bionema.se/), en plattform specialiserad på biologiska bekämpningslösningar som kan erbjuda professionell rådgivning och hjälp i kampen mot öronvivel och andra trädgårdsskadegörare.

Fler nyheter